Pami's little corner

Treat people the way you want them to treat you

#lol
#lìn #pale #tired #lost
đã đến lúc có thể để tóc khô tự nhiên :”>
#just #wanna #post #something
#just #cant #stop #thinking #about #you #i #miss #you #your #mes
tương lai tăm tối #ánhsáng #bànmáytính #ảodiệu #brothersfriendsheadphones (at my desk)
#maths #lifesucks #ipodcase #phone #urghh (at my desk)
#i #miss #you #too #midnight #mes
mn bảo từ hồi 5 tuổi đến h k thay đổi gì (thực ra mình cx chẳng nhớ ảnh này chụp hồi 4 tuổi hay 5 tuổi nữa) #childhood #pic